Senaatti - kiinteistöt

Project ManagementProcess ManagementCorporate Security

Senaatti kiinteistö toimii avoimella yhteistyön asenteella toimien toimialalla suunnan näyttäjänä.

Redicomilla on ainutlaatuista osaamista kiinteistönhallintaan liittyvässä yritysturvallisuudessa ja lupahallinnon prosessien sähköistämisessä. Tuomas Lehmusmetsä

Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä.

Keskitetyt ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakuluissa.

Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä.


"Teemme tilaa onnistumiselle"

 

Finavia : Lupahallintaprosessin kehitys ja johtaminen

Finavia huolehtii Suomen sisäisen ja kansainvälisen lentoliikenteen sujuvuudesta.


Nokian Tyres : Kumppaniporttaalin pääsynhallinta

Nokian Renkaat työllistää yli 4 000 työntekijää. Me uskomme osaamiseen ja taitoihin, kykyyn löytää vastauksia ja kovaan työntekoon. Tätä me kutsumme Hakkapeliitan hengeksi.


Senaatti - kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos, joka toimii valtionhallinnon kumppanina kaikissa työympäristö- ja toimitila-asioissa.


UPM Oyj

Rakennamme yhdessä kestävää tulevaisuutta, joka perustuu monipuoliseen uusiutuvan puupohjaisen biomassan hyödyntämiseen.


Lemminkäinen

Lemminkäinen - a strong player in the construction market


Finnar: Lupaprosessin kehitys ja johtaminen

Nykyaikainen ja ympäristöä säästävä